International Amiga club.
Stiftet i 1993/Landsdækkende i 1997.
www.amigaclubdanmark.dk
We supports the Amiga and AmigaOS 4.1
Velkommen til/welcome to our website.
LAS Udvalget.
Velkommen til området for LAS Udvalget. Her på siden kan du læse lidt om vores arbejde og hvem vi er :-)

Vi afholder hvert år DanishCup i SWOS samt hjælper til med afholdelsen af kreds-, og klubmesterskaberne i samme spil.


LAS Udvalget (Landsstævnet i Amiga Spil udvalget) blev nedsat af Amiga Club Danmarks bestyrelse i år 2000 til afholdelsen af Danmarksmesterskabet i SWOS samme år. LAS Udvalget har herefter stået for selve planlægningen, afholdelsen og budgetplanlægning af stævnerne.

LAS Udvalget er underlagt Amiga Club Danmarks bestyrelse. Budget samt godkendelse til afholdelse af stævnet foreligger hos klubbens bestyrelse. Alle aktiviterter i LAS Udvalget er underlagt non-profit reglerne.

Sponsoraftaler m.v. omkring DanishCup i SWOS ligger hos Sponsorafdelingen, og varetages ikke af LAS Udvalget. LAS Udvalget har eget budget og bankkonto, som er underlagt reglerne defineret i Amiga Club Danmarks vedtægter. Kontoansvarlig for LAS Udvalgets bankkonto er Daniel Steensen.

LAS Udvalgets vigtigste opgave er at afholde DanishCup i SWOS hvert år. Vi arbejder ca. 100 timer hver i udvalget for at få stævnet op ad køre. Der er faktisk megen planlægning set i forhold til stævnets størrelse. Vi glæder os hvert år til at afholde stævnet for deltagerne. Der er ingen af udvalgsmedlemmerne samt crew som modtager løn eller lign.

Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i vores arbejde, gerne vil hjælpe til m.v. Kontakt crew og stævneansvarlig Daniel Steensen på daniel@amigaclubdanmark.dk

Vi ses til næste DanishCup i SWOS.
Læs meget mere om stævnet lige her
LAS Udvalget:

Udvalgsformand:
Bestyrelsesformand, Brian Brochmann Kornum

Næstformand:
Bestyrelsesmedlem, Daniel Steensen

Udvalgsmedlemmer:
Kasserer for bestyrelsen, Ditte Rust
Udvalgsmedlem, Michael Kornum
Bestyrelsesnæstformand, Line Kornum

Ansvarsområde:
Planlægningen, afviklingen samt budget for DanishCup i SWOS stævnerne.

Udvalgets fulde navn:
Landsstævnet i Amiga Spil udvalget

Oprettet/stiftet d.:
I år 2000